เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
31 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ เครื่องตรวจสอบความสมดุลย์ของใบพัด (Propeller Balancer) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด 24/10/2566
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ห้องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจำลอง เขตประชิดสนามบิน/ในพื้นที่ควบคุม (Approach/Area Control Simulator) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง 24/10/2566
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ห้องปฏิบัติการสะเต็มการบิน (Aeronautics STEM Laboratory) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง 24/10/2566
34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เช่าพื้นที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2567 รวม 12 เดือน 19/10/2566
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างบริการงานดูแลและบำรุงรักษาอาคาร และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน 19/10/2566
36 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 รายการจ้างทำอาหารศิษย์การบิน หลักสูตร HP-55 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 06/10/2566
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ 02/10/2566
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจรับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ 02/10/2566
39 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการ ระบบกล้องวงจรปิด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ระบบ 02/10/2566
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ 02/10/2566
41 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ 02/10/2566
42 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบบริหารจัดการ 27/09/2566
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน รายการอุปกรณ์เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ 22/09/2566
44 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าธรรมเนียมเช่าพื้นที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 20/09/2566
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ 13/09/2566

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน