เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
766 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจ้างฯ รวม 2 โครงการ โดยวิธีตกลง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เสนอราคาเป็นเงิน 480,000.-บาท 30/05/2559
767 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ คือ บจก.ทัศนีย์ แอทโซซิเอท ซิสเต็มส์ เสนอราคาเป็นเงิน 300,000.-บาท 23/05/2559
768 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือบจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส เสนอราคา 2,427,288.58 บาท 23/05/2559
769 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยเสนอราคาเป็นเงิน 227,964.- บาท 28/04/2559
770 บัญชีเปรียบเทียบราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ 28/04/2559
771 ผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 5 ราย 28/04/2559
772 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท แพนไอที โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 11,900,000.- บาท 16/03/2559
773 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า102 นิ้ว) จำนวน1 จอ (ครั้งที่2) โดยวิธีสอบราคา 04/03/2559
774 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ ซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า102 นิ้ว) จำนวน1 จอ (ครั้งที่2) โดยวิธีสอบราคา 02/03/2559
775 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 15/03/2559
776 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 15/03/2559
777 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ OVERHAUL จำนวน 48 รายการ 28/03/2559
778 บัญชีเปรียบเทียบราคารายการ การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม(เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง 17/03/2559
779 ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม(เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง 17/03/2559
780 ผู้ยื่นซองเสนอราคาการสอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ OVERHAUL จำนวน 48 รายการ เลขที่ 23/2559 29/02/2559

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน