เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
151 รายชื่อบริษัทที่รับแบบประกวดราคา ซื้อแจ๊คยกเครื่องบิน (Aircraft Jack) จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21/05/2563
152 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการซื้อใบพัดเครื่องบินแบบ Constant Speed 3 Blade สำหรับ DiamondDA42NG จำนวน 2 ใบ (3 Blade Constant Speed Propeller forDiamond DA42NG) โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2563
153 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กรจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด 21/05/2563
154 รายชื่อบริษัทที่รับแบบประกวดราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า24000 บีทียู จำนวน 23 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า36000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง ติดตั้ง ณ ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15/05/2563
155 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 13/05/2563
156 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 200,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30/04/2563
157 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการประกอบด้วยLycoming IO-360-M1A จำนวน 61 รายการ และLycoming IO-360-L2A จำนวน 71 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 24/04/2563
158 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 21/04/2563
159 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming IO-360-M1A จำนวน 61 รายการ และLycoming IO-360-L2A และLycoming IO-360-L2A โดยวิธีคัดเลือก 15/04/2563
160 รายชื่อบริษัทที่มารับแบบประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 10/04/2563
161 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคางาน จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชานายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563
162 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายมูลดิน ที่เกิดจากการแก้ไขแบบรูปรายการ และก่อสร้างที่ต่ำกว่าระดับผิวดิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 30/03/2563
163 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 24 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 25/03/2563
164 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 38 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 25/03/2563
165 รายชื่อผู้มารับเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหินระยะเวลา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24/03/2563

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.