เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าว TOR

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยสารแทรกซึม จำนวน 1 เครื่อง 2,485,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portable Eddy Current) จำนวน 3 เครื่อง 6,750,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 3,509,275.92 TOR จ้าง
ยกเลิกร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 3,531,276.00 TOR จ้าง
ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบินพื้นฐาน (Aircraft Basic Electrical Training System) จำนวน 2 ชุด 4,800,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 3,531,276.00 TOR จ้าง
TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองเทคโนโลยีระบบไมโครเวฟ (Computer-Assisted Microwave Technology Training System) จำนวน 4 ชุด 7,320,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดศึกษายานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle System) จำนวน 2 ชุด 3,900,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์(ตู้) จำนวน 2 คัน และรถยนต์ (เก๋ง) จำนวน 1 คัน ส่วนกลาง ระยะเวลาการเช่า 5 ปี 4,077,000.00 TOR เช่า
ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองเทคโนโลยีระบบไมโครเวฟ Computer-Assisted Microwave Technology Training System 7,320,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบเวกเตอร์ (Vector Signal Generator) จำนวน 1 เครื่อง 7,175,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดศึกษายานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle System) จำนวน 2 ชุด 3,900,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดภายใน สบพ. กรุงเทพฯ Query Error