เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าว TOR

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครืองบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง จำนวน 1 ชุด 11,950,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 2,745,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี (Radio Graphy Test) จำนวน 1 เครื่อง 16,670,600.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 14,856,600.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) จำนวน 1 เครือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,593,500.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Test) จำนวน 3 เครื่อง 2,032,500.00 TOR ซื้อ
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง 9,593,500.00 TOR ซื้อ
TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณสำหรับระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 4,813,300.00 TOR ซื้อ
TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยสารแทรกซึม จำนวน 1 เครื่อง 2,485,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portable Eddy Current) จำนวน 3 เครื่อง 6,750,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 3,509,275.92 TOR จ้าง
ยกเลิกร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 3,531,276.00 TOR จ้าง
ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบินพื้นฐาน (Aircraft Basic Electrical Training System) จำนวน 2 ชุด 4,800,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 3,531,276.00 TOR จ้าง
TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองเทคโนโลยีระบบไมโครเวฟ (Computer-Assisted Microwave Technology Training System) จำนวน 4 ชุด 7,320,000.00 TOR ซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน