เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าว TOR

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวสภาพภายในเครื่องยนต์อากาศยาน (Bore Scope) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,800,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 6,750,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องซอร์สมิเตอร์ (Source Meter) เขตจตุจักร กรุงเทพมหนคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,123,950.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 3,828,301.00 TOR จ้าง
ประการศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 2,745,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 109 เครื่อง และเครื่อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 27 เครื่อง 3,208,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 2,745,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครืองบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง จำนวน 1 ชุด 11,950,000.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 2,745,000.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี (Radio Graphy Test) จำนวน 1 เครื่อง 16,670,600.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 14,856,600.00 TOR ซื้อ
ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) จำนวน 1 เครือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9,593,500.00 TOR ซื้อ
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Test) จำนวน 3 เครื่อง 2,032,500.00 TOR ซื้อ
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง 9,593,500.00 TOR ซื้อ
TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณสำหรับระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 4,813,300.00 TOR ซื้อ

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.