เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าว TOR

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบิน (Dual Engine Electrical System Trainer) จำนวน 1 ชุดหลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว Query Error