เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าว TOR

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
3/2553 ซื้อชุดทดลองทรานสดิวซ์เซอร์ (Transducers Kit) จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,750,000.00 Query Error