เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 380,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือพิเศษ สำหรับจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 857,646.79 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมเครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 423,440.73 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,609.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อชุดกล่องข้าวสแตนเลส ตราสัญลักษณ์ สบพ. จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) จำนวน 1 ลำ (คร้ังที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,605,263.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของ สบพ. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 268,481.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์การขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน