เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,637.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 223,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Access control Keyking จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้าง Maintenance ระบบบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอรบรมเฉพาะด้านการบิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างตรวจประเมินการปิดช่องโหว่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 465,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
่ต่ออายุสมาชิกเอกสารการบิน NavData.Coverage.G1000 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255,933.30 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบประเมินอาจาร์ยผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 105 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,420.78 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
รายงานขอซื้อหนังสือ BRISTOL GROUND SCHOOL EASA ATPL (H) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 409,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA40 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 963,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหนังสือ CAE Oxford Aviation EASA ATPL Training Manuals (1-14) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเสื้อสีเหลือง 72 พรรษา จำนวน 340 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 114,597.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 3) (เลขที่โครงการ 67039429771) 75,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ยกเลิกการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ยื่นเอกสารไม่เป้นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่สถาบันฯ กำหนดไว้ 75,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบริษัท/เอเจนซี่โฆษณาครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยดำเนินการทางการตลาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,769.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน