เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,119,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
15/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,119,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
14/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,687.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
13/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,522,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
12/2562 ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานอากาศยาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,316,100.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,797,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
11/2562 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fundamentals) จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 866,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
10/2562 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานไฟฟ้า(Electrical Fundamentals) จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 818,550.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
9/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน(ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,132,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
8/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,797,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
7/2562 ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพสำหรับชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,369,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,132,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
6/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,132,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
5/2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 646,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
4/2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 646,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.