เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
5/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portable Eddy Current) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 5,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
4/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,284,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portable Eddy Current) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
3/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portable Eddy Current) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
2/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Test) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,550,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
1/2563 ซื้อแจ๊คยกเครื่องบิน (Aircraft Jack) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 682,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
18/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 648,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
17/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในบริเวณสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4,077,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนจำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,119,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
16/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,119,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,119,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
15/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,119,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
14/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 680,687.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
13/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,522,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
12/2562 ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานอากาศยาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,316,100.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน