เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
4/2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์สถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 646,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
3/2562 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง สัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,077,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,077,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
2/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บเรียงกระดาษ 20 ช่อง ชนิดลมดูด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 1,380,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
1/2562 ประกวดราคาซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,490,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่น/นาที จำนวน 3เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 564,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
ยกเลิกประกาศ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 59 ชุด(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,357,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง สัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตุ้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 4,077,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,925,364.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
39/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดเฮลิคอปเตอร์ อาคาร 5สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 626,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
38/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 648,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
37/2561 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 564,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
36/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,380,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
35/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,925,364.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.