เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,797,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
11/2562 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fundamentals) จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 866,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
10/2562 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพื้นฐานไฟฟ้า(Electrical Fundamentals) จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 818,550.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
9/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน(ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,132,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
8/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาหาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,797,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
7/2562 ประกวดราคาซื้อชุดฉายภาพสำหรับชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,369,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,132,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
6/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงเก็บเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,132,700.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
5/2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 646,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
4/2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 646,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
4/2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์สถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 646,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
3/2562 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง สัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,077,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,077,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
2/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บเรียงกระดาษ 20 ช่อง ชนิดลมดูด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 1,380,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน