เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ระยะเวลา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 755,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
16/2563 ประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคปดิจิทัลแบบเก็บภาพ(Digital Storage Oscilloscope) จำนวน 30 ชุด(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 584,220.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคปดิจิทัลแบบเก็บภาพ(Digital Storage Oscilloscope) จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 584,220.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
15/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,235,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
14/2563 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ระยะเวลา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 755,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
13/2563 ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีแบบผสมผสาน (Blended Learning Technology Room) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20,892,820.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
12/2563 ประกวดราคาซื้อออสซิลโลสโคปดิจิทัลแบบเก็บภาพ(Digital StorageOscilloscope) จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 584,220.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 626,190.75 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
11/2563 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเดินสายไฟอากาศยาน (Aircraft Wiring Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,890,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
10/2563 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานไฟฟ้าอากาศยาน (Electrical Wiring and Interconnecting System Lab) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,950,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
9/2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 857,800.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
8/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 626,190.75 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
7/2563 ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะปฏิบ้ติการพร้อมเครื่องมือ Hand Tool Workshop (Hand tool workshop Laboratory Set) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,096,576.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
6/2563 ประกวดราคาซื้อแจ๊คยกเครื่องบิน(Aircraft Jack) จำนวน 3 ตัว (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 682,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแจ๊คยกเครื่องบิน (Aircraft Jack) จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน