เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
7/2561 ซื้อชุดฝึกถอดประกอบแมกนีโต (Magneto Disassembly & Assembly Training Kit) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,387,824.99 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
6/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,075,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
5/2561 จัดซื้อชุดทดลองปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBasics of Electrical Engineering and Eletronics Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,996,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
4/2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 564,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
3/2561 จัดซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับอากาศยาน (Basic Hydraulic System For Aircraft Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
2/2561 ซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกสำหรับการควบคุมฐานล้อและควบคุมพื้นบังคับ (Aircraft Hydraulic Landing Gear and Flight Control Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
จัดซื้อชุดเครื่องมือสอบเทียบระบบวัดอากาศยาน (AIR DATA TEST SET) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,737,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
3/2560 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปี2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,104,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสอบเทียบระบบวัดอากาศยาน (AIR DATA TEST SET) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,737,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
2/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สบพ.กทม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 648,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
1/2560 จัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน รุ่น AP-111,AP-112,AP-113,AP-114 จำนวน 6 รายการ 1,288,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน