เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
25/2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 5 คัน (รถตู้ 4 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,047,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
30/2561 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกล(Video Conference) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 587,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
32/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) รวม 12 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,149,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
29/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 3,195,120.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้าง
28/2561 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือพิเศษถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์(Turbine Engine Tools) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 939,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
27/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 936,769.96 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
26/2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,077,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
25/2561 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 5 คัน (รถตู้ 4 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,047,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 3 คัน (รถตู้ 2 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2567 4,077,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
ประกาศร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางสัญญา 5 ปี (60 เดือน) จำนวน 5 คัน (รถตู้ 4 คัน) (รถเก๋ง 1 คัน) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,047,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)เช่า
24/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ 2 จำนวน 59 ชุด(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,357,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
23/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,686,031.10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน(มีระบบฟอกอากาศ)แบบแขวน จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,068,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
21/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศูนย์ฝึกการบินพลเรือน หัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 633,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
20/2561 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อาคาร6 (AI) พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,078,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน