เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวตกลงราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินและอะไหล่เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 รายการ 126,830.00 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อชั้นวางเครื่องยนต์และใบพัดอากาศยาน จำนวน 2 ตัว 119,840.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างขนย้ายเครื่องบิน จำนวน 2 ลำ,เครื่องยนต์ จำนวน 7 รายการ และใบพัด จำนวน 9 รายการ จาก ศฝบ.หัวหิน มายัง สบพ.กทม. 149,800.00 ตกลงราคาจ้าง
จ้างทำแฟ้มใส่เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร จำนวน 5,000 แฟ้ม 123,050.00 ตกลงราคาจ้าง
จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร สบพ.ภาคภาษาไทย จำนวน 30,000 แฟ้ม 154,080.00 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝึกนักศึกษาภาคปฏิบัติ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 180,434.00 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื่อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง รวม 4 เครื่อง 104,000.00 ตกลงราคาซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน