เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวตกลงราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดซื้อแก้วไวน์ (ชุดละ 2 ใบ) จำนวน 600 ใบ 115,560.00 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อ Power Bank สกรีนสัญญลักษณ์ สบพ.บรรจุกล่องเหล็ก (Tin Box) จำนวน 340 อัน 158,253.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 125,800.00 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตร AMEL รุ่นที่ 52,53 จำนวน 6 รายการ 198,799.58 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งภายในอาคารต่างๆ สบพ.กทม. จำนวน 1 งาน 195,317.80 ตกลงราคาซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 ( ใช้งานที่ ศฝบ.หัวหิน) 108,000.00 ตกลงราคาเช่า
จ้างทำเอกสารเผยแพร่หลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 5,000 เล่ม 187,250.00 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 7 รายการ 130,727.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างทำเอกสารเผยแพร่หลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 40,000 เล่ม 195,000.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน (ห้องโรงพิมพ์ตำรา) อาคาร 2 จำนวน 1 งาน 115,560.00 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้อวิทยุรับ-ส่งสื่อสาร ยี่ห้อ Motorola Commander cp246 245 80ch จำนวน 20 เครื่อง 137,067.00 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อวัสดุฝึกนักศึกษาภาคปฏิบัติ จำนวน 5 รายการ 111,387.00 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อวัสดุฝึกนักศึกษาภาคปฏิบัติ จำนวน 5 รายการ 111,387.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างทำประกันภัยอากาศยานเนื่องจากเปลี่ยนความคุ้มครองจาก Ground Risks เป็น Full Flight Risks กับเครื่องบิน Socata TB20 (HS-TCW) จำนวน 1 เครื่อง 122,635.78 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 114,910.00 ตกลงราคาซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน