เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวตกลงราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดซื้อเครื่องจ่ายไฟ (Ground Power:GPU) จำนวน 1 เครื่อง 139,100.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างทำปกประกาศนียบัตร จำนวน 1,290 เล่ม 136,649.70 ตกลงราคาจ้าง
จ้างทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 571 จำนวน 630 คน 126,000.00 ตกลงราคาจ้าง
การจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่น 561 จำนวน 539 คน 107,800.00 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้อปากกาโลหะ Roller Ball สกรีนโลโก้สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 800 ด้าม และกล่องพลาสติกเพื่อใส่ปากกา จำนวน 800 ชิ้น 177,192.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารหอพักศิษย์การบิน ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 แห่ง 199,995.00 ตกลงราคาจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และระบบรับนักศึกษา Online จำนวน 1 ระบบ 187,785.00 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้อโต๊ะสำหรับห้องบรรยาย,เก้าอี้สำนักงาน,ตู้เหล็กเก็บเอกสาร รวม 3 รายการ 138,993.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟสำหรับระบบเครือข่าย จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 ระบบ 104,860.00 ตกลงราคาจ้าง
จัดซื้อ USB Handy Drive ขนาด 8 GB มีโลโก้ สบพ. พร้อมบรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 400 อัน 107,000.00 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อ Power Bank (แบตเตอรี่สำรอง)มีตราสัญลักษณ์ สบพ. บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 340 อัน 198,271.00 ตกลงราคาซื้อ
จ้างแปลรายงานการประเมินตนเอง สถาบันการบินเรือนพลเรือน ปีการศึกษา 2553-2554 จำนวน 1 เล่ม 200,000.00 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา AM 52 จำนวน 18 รายการ 105,475.25 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา AM52 จำนวน 13 รายการ 199,971.23 ตกลงราคาซื้อ
จัดซื้อตำราประกอบการเรียน จำนวน 34 รายการ 165,197.50 ตกลงราคาซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน