เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจ้างออกแบบ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 10,879,500.00 จ้างออกแบบจ้างก่อสร้าง
จ้างสำรวจออกแบบก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 16,807,500.00 จ้างออกแบบจ้าง

1
 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.