เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีกรณีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ส.ค.2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ 1,139,554.16 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ 774,240.42 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS100LLและ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.2560 โดยวิธีกรณีพิเศษ 639,511.25 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ค.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 456,782.38 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 704,068.28 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 1,041,078.81 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-31 พ.ค.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 851,609.97 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 671,540.17 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30 เม.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 876,300.69 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 757,050.70 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31มี.ค.60 โดยวิธีกรณีพิเศษ 1,106,147.91 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ 1,235,202.34 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 16-28 ก.พ.60 วิธีกรณีพิเศษ 1,261,266.79 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 6 คัน ประจำเดือน กุมมภาพันธ์ 2560 ถึง กันยายน 2560 212,006.87 วิธีกรณีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 วิธีกรณีพิเศษ 1,023,906.38 วิธีกรณีพิเศษซื้อ

1 2 3 Next
 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน