เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จัดจ้างประกันภัยอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ Robinson R44 (HS-TZO) จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ 283,602.18 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 1,201,800.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA42 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ 4,100,026.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 (อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 2 เครื่อง 3,918,340.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Windows และMicrosoft OfficeEnterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลางของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 267,500.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 9 เครื่อง รวม 1 ระบบ 255,730.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ 530,480.32 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 220,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีพิเศษ 396,863.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ 1,131,600.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 Raven II S/N 13104 เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-TZP จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ 15,097,700.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 300,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ 256,800.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 30 รายการ โดยวิธีพิเศษ 1,510,108.12 วิธีพิเศษซื้อ
น้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ 217,210.00 วิธีพิเศษซื้อ

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน