เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าว e-auction

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,177,800.00 e-auction จ้าง
2/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยานพร้อมตู้เก็บ (Tool flight line and hanger set) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,286,590.00 e-auction ซื้อ
1/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,177,800.00 e-auction จ้าง
9/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 1,399,088,000.00 e-auction จ้างก่อสร้าง
9/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน โดยประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,399,088,000.00 e-auction จ้าง
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องประสานด้วยความร้อนและสร้างภาวะสูญญากาศ (Aircraft Hotbond Equipment) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 3,911,920.00 e-auction ซื้อ
8/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประสานด้วยความร้อนและสร้างภาวะสูญญากาศ (Aircraft Hotbond Equipment) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 3,911,920.00 e-auction ซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดสัญญาณเวกเตอร์สำหรับระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ (Vector Signal Generator for Navigation Aids System) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7,008,068.00 e-auction ซื้อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประสานด้วยความร้อนและสร้างภาวะสูญญากาศ (Aircraft Hotbond Equipment) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เนื่องจากมีผู้มายื่นซองเพียงรายเดียว 3,911,920.00 e-auction ซื้อ
7/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดสัญญาณเวกเตอร์สำหรับระบบเครื่องข่วยการเดินอากาศ (Vector Signal Generator for Navigation Aids System) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 7,008,068.00 e-auction ซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลึง CNC 3 แกน แบบ milling เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,500,000.00 e-auction ซื้อ
6/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประสานด้วยความร้อนและสร้างภาวะสูญญากาศ (Aircraft Hotbond Equipment) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 3,911,920.00 e-auction ซื้อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวสภาพภายในเครื่องยนต์อากาศยาน (Bore Scope) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,800,000.00 e-auction ซื้อ
3/2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซอร์สมิเตอร์ (Source Meter) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 2,123,950.00 e-auction ซื้อ
2/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing) เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6,750,000.00 e-auction ซื้อ

1 2 3 4 5 6 7 Next
 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน