เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างจัดกิจกรรม Happy Workplace วันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,988.77 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าวงจรสื่อสัญญาณ (Leased-Line) สบพ.กทม. , ศฝบ.หัวหิน(ฝั่งสนามบิน)และศฝบ.หัวหิน (ฝั่งแผนกบริการ) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 885,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อของทีระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,337.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าใช้ระบบ e-Saraban (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,984.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
่จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 444,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างจัดทำกิจกรรมโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,253.50 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อชุดกล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือช่างพื้นฐาน (Basic Aviation tool box) จำนวน 4 ชุด โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 162,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อเครื่องแบบชุดปกติ และเครื่องแบบชุดเฉพาะกิจ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 330,647.49 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,313.82 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,161,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สบพ.กรุงเทพฯ (ระยะเวลา1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างงานติดตั้งครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.