เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146,804.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเสื้อโปโล จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,704,535.68 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของ สบพ. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Avionic จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,357.60 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อเก้าอี้นักเรียน จำนวน 112 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 317,576.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำ (จำนวน 24 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,478.40 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175,494.98 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร 2 เป็นห้องปฏิบัติเชื่อมโลหะ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 465,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างก่อสร้าง
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อชุดโต๊ะปฏิบัติการแบบสามมุมและมีส่วนต่อขยาย (Triple Joint Assembly Workstation) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.