เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างเปรียบเทียบเครื่องตรวจรอยร้าว ET,UT จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 213,027.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ่จำนวน 14 คัน โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ สบพ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องยนต์ อาคาร 4 (Rolls Royce) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235,019.41 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมแซมระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ Runnable Turboprop Mockup จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,696.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออัพเดตลิขสิทธิ์ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Part-66 แบบแก้ไขได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 651,997.01 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,496,847.61 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมแซมเครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 425,517.60 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างทำอาหารศิษย์การบิน HP-55 ระยะเวลา 113 วัน เริ่มตั้งแต่ 10 พ.ค.67 ถึง 30 ส.ค.67 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 248,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อบัตรพลาสติก (Preprit หน้า-หลัง) และหมึกพิมพ์ Riboon 4 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,963.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์และอุปกรณ์เครื่องฝึกบินจำลอง รายการ COM/NAN (KX-155A) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ยกเลิกการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์เดียวสำหรับฝึกบิน (SINGLE ENGINE HELICOPTER FOR FLIGHT TRAINING) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 3) เนื่องจาก ณ ปัจจุบันยังไม่มีตัวแทนจำหน่่ายเฮลิคอปเตอร์ฯ ในประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,637.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 223,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน