เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อหนังสือคู่มือปฏิบัติงานของแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,971.20 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อของที่ระลึกสำหรับบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (กระเป๋าเป้สีขาว CATC จำนวน 405 ใบ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,397.77 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Robinson R-44 และ Lycoming จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ชื้อชุดเครื่องมือซ่อมเอวิโอนิกส์พร้อมตู้เก็บ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,984.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 127 เครื่อง โดยวิธีเพาะเจาะจง 298,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 188,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สบพ.กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,485.80 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118,315.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อวัสดุฝึกในภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาหลักสูตร AMEL จำนวน 64 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,196.37 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อถังรองรับขยะ (ขนาด 240 ลิตร/มีฝาเปิด-ปิด และถังรองรับขยะ (แบบคัดแยกขยะ) ขนาด 60 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,272.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่ Avionic จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 338,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2564 8,434,909.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
0 จ้างโครงการสานฝันการบิน New Normal (ครั้งที่ 12) 188,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.