เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างปรับเทียบเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อชุดน้ำยาตรวจรอยร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 226,358.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ขอเช่าใช้สิทธิ์ Microsoft Windows และ Microsoft Office Enterprise Verion สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 993,067.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออาหารศิษย์การบิน ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน (ตั้งแต่ 14 พ.ค. ถึง 23 ก.ย. 2565) จำนวน 133 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาซ่อมเครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142,845.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรับรอง พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
่ต่ออายุสมาชิกเอกสารเทคนิค Cessna 172R และ BUI Lycoming 4&6 OH Cyl Library จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อโสตทัศนะวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยาน TB-9 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 245,279.28 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 310,999.78 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.