เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 364,165.94 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 298,449.38 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน(ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,164,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำและเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 113,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ศูนย์ฝึกการบิน(ขอนแก่น) (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 512,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,003,892.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างระบบบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,424,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,256,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อโต๊ะเขียนแบบ จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,412.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้าสำหรับเครื่องบินDiamond DA42 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,071,256.18 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,955.56 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 24 รายการ (กบห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,177.50 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.