เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 1,284,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างติดตั้งเครือข่าย Centralized Management และ Centralized Log จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,765,500.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย ณ สบพ.กทม. และ ศฝบ.หัวหิน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 2,489,034.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย , อุปกรณ์ป้องกันและตรวจรับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีคัดเลือก 4,078,840.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,503,230.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 674,750.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ (trainer) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก 900,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกรายการ จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ (trainer) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 900,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อเครื่องตรวจสอบความสมดุลย์ของใบพัด(Propeller Balancer)ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 850,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ (TRAINER) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 900,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ เนื่องจากมีการทบทวนขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่ 898,800.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ เนื่องจากมีการทบทวนขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่ 1,900,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,348,200.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกการจัดจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 2,650,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกรายการซื้อห้องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจำลองเขตประชิดสนามบิน/ในพื้นที่ควบคุม (Approach/Area Control Simulator)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 19,800,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน