เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ยกเลิกรายการซื้อห้องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจำลองเขตประชิดสนามบิน/ในพื้นที่ควบคุม (Approach/Area Control Simulator)แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 19,800,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างทำระบบบริหารการรับสมัครนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน(ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 2,500,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อห้องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจำลอง เขตประชิดสนามบิน/ในพื้นที่ควบคุม (Approach/Area Control Simulator) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 19,800,000.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาอาคาร และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที 2) 4,999,500.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกโครงการจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาอาคาร และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ จึงขอยกเลิกเพื่อดำเนินการครั้งที่ 2 ใหม่ต่อไป 4,999,500.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างบริการงานดูแลและบำรุงรักษาอาคาร และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 4,999,500.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างบบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 898,800.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,900,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 2,650,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ห้อง Data Center สบพ.กทม. จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1,348,200.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน รายการอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,138,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 4,000,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกโครงการจ้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 4,000,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 4,000,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,166,765.00 วิธีคัดเลือกซื้อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน