เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีคัดเลือก

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 298,530.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อวัสดุฝึกงานทั่วไป จำนวน 36 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 598,023.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ยกเลิกการจ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่ 987,250.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ยกเลิกการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดเครื่องบินศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการจัดซื้อใหม่ต่อไป 820,529.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อระบบกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถเครื่องบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 1 ระบบ(ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก 820,529.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์แบบต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 751,700.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างจัดทำนิตยสาร / วารสาร สบพ. ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก 1,050,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก 987,250.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้อเครื่่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าชนิดภาคพื้น (Ground Power Unit (GPU)) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 2,134,650.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
ซื้อระบบกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดเครื่องบินศูนย์ฝึกการบินหัวหินจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 820,529.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างเหมาดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 รวม 12 เดือน) โดยวิธีคัดเลือก 648,000.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
จัดจ้างทำความสะอาดที่ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีคัดเลือก 1,581,506.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จ้างทำความสะอาด (สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 8,474,400.00 วิธีคัดเลือกจ้าง
ซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 857,852.00 วิธีคัดเลือกซื้อ
จ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก 2,136,475.00 วิธีคัดเลือกจ้าง

1 2 3 4 5 6 7 Next
 
  Copyright © 2022 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.