เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวตลาดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
1/2561 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบสัญญาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณประจำปี 2561 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 949,218.67 ตลาดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)ซื้อ

1
 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.