เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อชุดเครื่องเลื่อยสายพานแนวดิ่ง (Band Saw) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อประตูควบคุมทางเข้าออก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อถังรองรับขยะ ขนาด 240 ลิตร จำนวน 20 ใบ และถังรองรับขยะ (แบบคัดแยกขยะ) ขนาด 60 ลิตร จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนของศิษย์การบิน AP-111,AP-112 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่เครื่องบิน Diamond จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,974.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือ (Avionic Tool Set) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,340.09 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างทำถุงกระดาษ CATAC THAILAND จำนวน 4,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศฝบ.(๒) (ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,184.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างตัดชุดฝึกบินศิษย์การบิน รุ่นที่ AP-110 จำนวน 50 ชุด พร้อหมวกศิษย์การบิน จำนวน 25 ใบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ฝึกการบินหัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,856,820.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,195,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ราคากลางการจัดซื้อพินไทร์ 135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน