เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดิน และกันสาด อาคาร 10 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 141,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
เหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้อง 1015 อาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
อะไหล่เครื่องบิน สำหรับเครื่องบิน Diamond DA๔๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 429,926.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ศฝบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JETA1ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LLและ JETA1ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 987,499.32 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้ออะไหล่ชุดซ่อมสำหรับเครื่องบิน Diamond DA42,DA42NG และDA40D ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,614,620.03 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้งานที่ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,413.20 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่หลักสูตร จำนวน 50,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อชุดซ่อมสุขภัณฑ์ ภายในสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,337.25 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อเครื่องเชื่อมใบเลื่อย (Band San Blade Welding Machine) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อชุดเครื่องสว่านแท่น (Drill Press) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อชุดเครื่องเลื่อยสายพานแนวดิ่ง (Band Saw) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อประตูควบคุมทางเข้าออก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน