เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 06/08/2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำม้นหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2563
4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายการจ้างรั้วติดตั้งรั้วสำเร็จรูปพร้อมฐานรากด้านหลังอาคารคลัง C ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุหลังโรงจอดเครื่องบินที่ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างติดตั้งรั้วสำเร็จรูปพร้อมฐานรากด้านหลังอาคารคลัง C ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดน้ำยาตรวจรอยร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อโทรศัพท์ ระบบ VoIP (IP Phone) จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างปรับเทียบเครื่องมือ UT,ET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า36000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง ติดตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 09/06/2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อโต๊ะวางเครื่องมือ ขนาด 1.00*2.00*0.90 เมตร จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.