เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าสถานที่สอบของศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ รุ่นปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก 28/05/2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 28/05/2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศฝบ. จำนวน 2 เดือน (ระยะเวลา 1 มี.ค. ถึง 30 เม.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ซื้อแจ๊คยกเครื่องบิน (Aircraft Jack) จำนวน 3 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21/05/2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อใบพัดเครื่องบินแบบ Constant Speed 3 Blade สำหรับ DiamondDA42NG จำนวน 2 ใบ (3 Blade Constant Speed Propeller forDiamond DA42NG) โดยวิธีคัดเลือก 21/05/2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กรจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า24000 บีทียู จำนวน 23 เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า36000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง ติดตั้ง ณ ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15/05/2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างรื้อถอนครุภัณฑ์ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 13/05/2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำหรับ ศูนย์ฝึกการบิน (๒) ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบินแบบ Diamond DA42 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.