เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 08/01/2563
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 02/12/2562
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 12/11/2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ระยะเวลา 2 เดือน (1 ต.ค.62 ถึง 30 พ.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2562
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 09/10/2562
6 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 07/10/2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำ สบพ.กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 90 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำ ศฝบ.หัวหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2562
14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 10/09/2562
15 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13/08/2562

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.