เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน กรกฎาคม 2563 07/08/2563
2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 08/07/2563
3 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 09/06/2563
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 13/05/2563
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 10/04/2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย (สัญญาณแบบไร้สาย) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563
7 รายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 09/03/2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมิณอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศฝบ.หห. จำนวน 2 เดือน (1 ม.ค. 63 ถึง 29 ก.พ. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2563
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 07/02/2563
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 08/01/2563
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 02/12/2562
14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 12/11/2562
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ระยะเวลา 2 เดือน (1 ต.ค.62 ถึง 30 พ.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2562

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.