เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
1 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าาง เลขที่ 79/2560 (ครั้งที่ 3) ทำเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 22/05/2563
2 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2562 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ 29/08/2562
3 แก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ 27/2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน 09/08/2562
4 ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง เลขที่ 14/2562 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ 09/08/2562
5 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 3/2562 24/01/2562
6 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 2/2562 02/11/2561
7 แก้ไขสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 59/2561 29/06/2561
8 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 (เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม) 07/06/2561
9 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 (เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม) 07/06/2561
10 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 79/2560 07/06/2561
11 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมส้ญญาซื้อขาย เลขที่ 38/2560 จัดซื้อเครื่องกลึง CNC 3 แกน แบบ Milling จำนวน 1 เครื่อง 30/06/2560
12 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ 44/2559 จ้าางปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง (Aircraft Maintenance Classroom Trainer (MCT) with Virtual Flight Desk (VFD) System upgrade) จำนวน 1 หน่วย 29/07/2559
13 แก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้าง เลขที่ 25/2559 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 9 สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31/03/2559

1
 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.