เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
จ้างปรับเทียบเครื่งอมือ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 145,092.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,256,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 395,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 278,079.09 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อชุดน้ำยาตรวจรอยร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 217,852.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า (ชั่วคราว) ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึง 24 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,428.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อโทรศัพท์ ระบบ VoIP (IP Phone) จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 388,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างปรับเทียบเครื่องมือ UT,ET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 286,000.30 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อโต๊ะวางเครื่องมือ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
เช่าใช้สิทธิ์การใช้งานชุดเครื่องมือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 ปี สำหรับองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,044.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
เช่าสถานที่สอบของศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 260,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 196,694.86 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 9 เครื่อง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.