เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
เช่าสถานที่สอบของศูนย์สอบธรรมศาสตร์รังสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 260,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 196,694.86 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 9 เครื่อง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 255,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานและลูกจ้างสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 215,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศฝบ.จำนวน 2 เดือน (ระยะเวลา 1 มี.ค.63 ถึง 30 เม.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 264,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
264,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างซ่อมอุปกรณ์เอวิโอนิกส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสำหรับ ศูนย์ฝึกการบิน (๒) ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 213,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่า
จ้างรื้อถอนและขนย้ายครุภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณ GNSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 451,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมใหญ่ใบพัดเครื่องบิน Diamond DA42 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 353,425.28 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และค่าบำรุงห้องสมุด (ค่า Maintence) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,030,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 6 (AI) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 286,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2020 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.