เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  


 
 
ข่าวประกวดราคา
ไม่มีข้อมูล
 

 
 
ข่าววิธีพิเศษ

  จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 600 ชม. , ชุดซ่อม 900 ชม. และชุดซ่อม 1200 ชม. จำนวน 37 รายการ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิมจำนวน 5 รายการ  
  การจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ชุด  
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี2558  
  จัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 แบบ TAE125-02 (Centurion 2.0) จำนวน 2 เครื่อง  
  จัดจ้างปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศระบบ 3D จำนวน 1 ชุด  
ดูข่าววิธีพิเศษทั้งหมด    

 
 
 
 
  Copyright © 2014 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2013-07-31   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.