เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  


 
ข่าวสอบราคา

  สอบราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปี 2558  
  ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ  
  สอบราคาซื้อวัสดุงานพิมพ์ ( การเรียนการสอน ) เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 25 รายการ ประจำปี 2558  
  1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง 2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 70 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง  
  สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ Lycoming IO-360-L2A และอุปกรณ์ จำนวน 62 รายการ  
ดูข่าวสอบราคาทั้งหมด    
 
ข่าวประกวดราคา
ไม่มีข้อมูล
 

 
ข่าว TOR

  ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร  
  ยกเลิกร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร  
  ประกาศ TOR และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบินพื้นฐาน (Aircraft Basic Electrical Training System) จำนวน 2 ชุด  
  ร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ  
  TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดลองเทคโนโลยีระบบไมโครเวฟ (Computer-Assisted Microwave Technology Training System) จำนวน 4 ชุด  
ดูข่าว TOR ทั้งหมด    
 

 
 
 
 
  Copyright © 2014 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2013-07-31   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.